מאמרים

מאמרים


הלוואות לעסקים מן הקרן בערבות מדינה
פעמים רבות, פנו אלינו עסקים שהינם פעילים ורווחיים, אך עדיין אינם מצליחים ליצור לעצמם מרווח נשימה שוטף. למצב זה יכולים להיות שני גורמים: תזרים מזומנים שלילי ופער בין ההתחייבויות השוטפות של העסק לבין הנכסים השוטפים שלו. סיטואציה זו נקראת בז'רגון המקצועי גירעון בהון חוזר. לעיתים, עסקים אשר חווים התדרדרות עקב ניהול שגוי של ההון החוזר, פונים לקרן בערבות מדינה, אשר מציעה הלוואות לעסקים.
המשך קריאה

תוכנית עסקית – כלי להשגת הלוואות לעסקים
תוכנית עסקית מהווה כיום ככלי העיקרי באמצעותו מקובל לעשות שימוש בתהליך גיוס הון לעסקים קטנים. בעבר, תוכניות עסקיות שימשו בעיקר עסקים בשווקי ה-Equity, כלומר חברות עתירות ידע, אשר חיפשו הון להשקעה. לעומת זאת, כיום תכנית עסקית מהווה מכשיר גם עבור גיוס הון בשווקי האשראי, דוגמת קרנות מימון, בנקים וגופים ממשלתיים.
המשך קריאה

עידוד גיוס הון עבור חברות עתירות ידע – "חוק האנג'לים"
בהשוואה לעסקים קטנים, תעשיות עתירות ידע, זקוקות להון התחלתי רב. זאת, בעוד הן נמצאות במצב של אי ודאות טכנולוגית ושיווקית לגבי אופי המוצר שהן עתידות לפתח. כאשר משקיעים פוטנציאליים שוקלים השקעה בחברה עתירת ידע, הם מבקשים לבדוק איזו תמורה הם עתידים לקבל בגין השקעתם לפני כניסתם למיזם, כמו גם רמת הסיכון המאפיינת את הענף המדובר. לכן, תהליך גיוס הון יהיה קל יותר עבור חברה אשר יכולה להציג דרכים להפחתת הסיכונים הכרוכים בהשקעה.
המשך קריאה

עוסק פטור לעומת עוסק מורשה – כיצד כדאי לפעול?
עבור כל עסק או חברה, המיסוי הינו חלק בלתי נפרד מן הפעילות העסקית. התנהלות תחת הגדרת עוסק נכונה, תאפשר לעסק הקטן מרחב שלם של פעילויות, אשר תכנונן יכול לחסוך מס.
המשך קריאה

תוכנית עסקית בתחום האנרגיה – הקמת תחנת דלק
משק האנרגיה בישראל, ובייחוד משק הדלק, מורכב ממערכות בעלות מבנה רגולטורי נוקשה ומאופיין בתחרות עזה. לכן, הכנת תוכנית עסקית או תוכנית אסטרטגית להקמת תחנת דלק דורשת ידע, ניסיון והיכרות מעמיקים עם הענף. תוכנית עסקית בתחום האנרגיה ומשק הדלק בפרט, צריכה להיערך תוך מתן משקל נכון למאפיינים שונים של הענף.
המשך קריאה

תוכנית עסקית בתחום התיירות

ענף התיירות יכול לספק הזדמנויות כלכליות ועסקיות עבור יזמים בתחומים שונים, אך כמו בכל מיזם, בפרויקט או בפתיחת עסק חדש, קיימים גם סיכונים. תוכנית עסקית בתחום התיירות אשר תיערך באמצעות איש מקצוע מתמחה בענף זה, יכולה לעזור בהערכת הפוטנציאל הקיים והיתרונות של המיזם בשוק, כמו גם בזיהוי הסיכונים מבעוד מועד.
המשך קריאה

מחקרים כלכליים – כלי להתפתחות עסקית
בעלי עסקים קטנים ובינוניים יכולים לעשות שימוש בפרסומי מחקרים כלכליים שונים, כתבות ומידע אינטרנטי המופץ ומעודכן ברשת. עם זאת, בהיעדר ידע מקצועי, לרוב הם יתקשו בהבנה ובניתוח של המשמעויות של מחקר כלכלי או פרסום לגבי הענף אליו הם משתייכים והעסק הספציפי שלהם. חוסר הבנה זה עלול לגרום לפעולות שגויות ולפגיעה ביציבות העסק ורווחיותו.
המשך קריאה

ייעוץ עסקי כלכלי – בניית תוכנית עסקית אסטרטגית
מחקרים כלכליים מוכיחים, כי עסקים וחברות אשר פועלים על פי תוכנית עסקית ומקפידים לדבוק בשיטת עבודה מסודרת, הינם בעלי סיכויים רבים יותר להגדיל את רווחיהם באופן ניכר ומתמיד. במידה ואין ברשות מנהל העסק ידע וניסיון עסקי וכלכלי, מומלץ כי יסתייע בשירותי חברות ייעוץ עסקי וייעוץ כלכלי פיננסי, בכדי שיוכל ליישם תהליכים וכן שינויים בעסק ככל שיידרשו. גם מנהלי עסקים וחברות מנוסים יכולים להפיק תועלת משירותי ייעוץ עסקי, שכן חברה חיצונית תוכל לבחון את התנהלות העסק הפנימית, וכן את התנהלותו בהקשר הרחב יותר של הענף במשק באופן אובייקטיבי ומקצועי.
המשך קריאה

שימור מבנים מול פיתוח אורבני – או מנועי צמיחה חופפים?
הויכוח בין שומרי הסביבה ונכסי התרבות ובין מצדדי הפיתוח, נתפס פעמים רבות כקוטבי ובלתי ניתן לגישור. עם זאת, אנו סבורים כי שניהם פועלים באותו כיוון בהקשר לתרומה שלהם להרחבת הצמיחה המקומית. ישנם מקרים בהם פיתוח העיר באמצעות ציפוף יכול להועיל לה ולתושביה יותר מבנייה במרחב. כמו כן, שימור מבנים על בסיס תוכנית עסקית אסטרטגית יכול גם הוא להביא תועלת ולתרום להתפתחות העיר.
המשך קריאה

ייעוץ עסקי ובניית תוכנית עסקית – יציאה ממשבר עסקי
אימוץ גישות וכלים ניהוליים מקצועיים ויישום תוכנית עסקית, תוך מעקב ובקרה על התנהלות העסק, יסייעו למינוף העסק והצלחתו. גם לאחר התאוששות העסק, כדאי להמשיך בתהליך זה בכדי לשמר את המגמה החיובית. למעשה, מומלץ לכל בית עסק לעשות שימוש בשירותי ייעוץ עסקי ובניית תוכנית עסקית בכדי למנוע מלכתחילה מצב בו העסק ייתקל בקשיים או ייקלע למשבר.
המשך קריאה

ליווי להשגת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים
השגת הלוואות לעסקים קטנים ממקור בנקאי, אינה משימה פשוטה כלל וכלל ודורשת ידע רב, מקצועיות, הכרות עם אופן פעילות המערכת הבנקאית ותשומת לב וניתוח מדוקדק של העסק על מורכבותו הפיננסית והעסקית. ייעוץ עסקי של חברות המתמחות בליווי עסקים קטנים ובינוניים יכולה לסייע לעסקים קטנים ובינוניים להשיג את המימון הדרוש להם.
המשך קריאה

פעמים רבות פנו אלינו עסקים שהינם פעילים ורווחיים, אך עדיין אינם מצליחים ליצור לעצמם מרווח נשימה שוטף. למצב זה יכולות להיות שני גורמים: תזרים מזומנים שלילי ופער בין ההתחייבויות השוטפות של העסק לבין הנכסים השוטפים שלו. סיטואציה זו נקראת בז'רגון המקצועי גירעון בהון חוזר. לעיתים, עסקים אשר חווים התדרדרות עקב ניהול שגוי של ההון החוזר, פונים לקרן בערבות מדינה, אשר מציעה הלוואות לעסקים.

תוכנית עסקית מהווה כיום את הכלי העיקרי באמצעותו מקובל לעשות שימוש בתהליך גיוס הון לעסקים קטנים. בעבר, תוכניות עסקיות שימשו בעיקר עסקים בשווקי ה-Equity, כלומר חברות עתירות ידע, אשר חיפשו הון להשקעה. לעומת זאת, כיום תכנית עסקית מהווה מכשיר גם עבור גיוס הון בשווקי האשראי, דוגמת קרנות מימון, בנקים וגופים ממשלתיים.

בהשוואה לעסקים קטנים, תעשיות עתירות ידע, זקוקות להון התחלתי רב. זאת, בעוד הן נמצאות במצב של אי ודאות טכנולוגית ושיווקית לגבי אופי המוצר שהן עתידות לפתח. כאשר משקיעים פוטנציאליים שוקלים השקעה בחברה עתירת ידע, הם מבקשים לבדוק איזו תמורה הם עתידים לקבל בגין השקעתם לפני כניסתם למיזם, כמו גם רמת הסיכון המאפיינת את הענף המדובר. לכן, תהליך גיוס הון יהיה קל יותר עבור חברה אשר יכולה להציג דרכים להפחתת הסיכונים הכרוכים בהשקעה.

עבור כל עסק או חברה, המיסוי הינו חלק בלתי נפרד מן הפעילות העסקית. התנהלות תחת הגדרת עוסק נכונה תאפשר לעסק הקטן מרחב שלם של פעילויות, אשר תכנונן יכול לחסוך מס.

משק האנרגיה בישראל, ובייחוד משק הדלק, מורכב ממערכות בעלות מבנה רגולטורי נוקשה ומאופיין בתחרות עזה. לכן, הכנת תוכנית עסקית או תוכנית אסטרטגית להקמת תחנת דלק דורשת ידע, ניסיון והיכרות מעמיקים עם הענף. תוכנית עסקית בתחום האנרגיה ומשק הדלק בפרט צריכה להיערך תוך מתן משקל נכון למאפיינים שונים של הענף.

ענף התיירות יכול לספק הזדמנויות כלכליות ועסקיות עבור יזמים בתחומים שונים, אך כמו בכל מיזם, פרויקט או פתיחת עסק חדש, קיימים גם סיכונים. תוכנית עסקית בתחום התיירות אשר תיערך באמצעות איש מקצוע מתמחה בענף זה יכולה לעזור בהערכת הפוטנציאל הקיים והיתרונות של המיזם בשוק, כמו גם בזיהוי הסיכונים מבעוד מועד.

בעלי עסקים קטנים ובינוניים יכולים לעשות שימוש בפרסומי מחקרים כלכליים שונים, כתבות ומידע אינטרנטי המופץ ומעודכן ברשת. עם זאת, בהיעדר ידע מקצועי, לרוב הם יתקשו בהבנה ובניתוח של המשמעויות של מחקר כלכלי או פרסום לגבי הענף אליו הם משתייכים והעסק הספציפי שלהם. חוסר הבנה זה עלול לגרום לפעולות שגויות ולפגיעה ביציבות העסק ורווחיותו.

מחקרים כלכליים מוכיחים כי עסקים וחברות אשר פועלים על פי תוכנית עסקית ומקפידים לדבוק בשיטת עבודה מסודרת, הינם בעלי סיכויים רבים יותר להגדיל את רווחיהם באופן ניכר ומתמיד. במידה ואין ברשות מנהל העסק ידע וניסיון עסקי וכלכלי, מומלץ כי יסתייע בשירותי חברות ייעוץ עסקי וייעוץ כלכלי פיננסי, בכדי שיוכל ליישם תהליכים וכן שינויים בעסק ככל שיידרשו. גם מנהלי עסקים וחברות מנוסים יכולים להפיק תועלת משירותי ייעוץ עסקי, שכן חברה חיצונית תוכל לבחון את התנהלות העסק הפנימית וכן את התנהלותו בהקשר הרחב יותר של הענף במשק באופן אובייקטיבי ומקצועי.

הויכוח בין שומרי הסביבה ונכסי התרבות ובין מצדדי הפיתוח, נתפס פעמים רבות כקוטבי ובלתי ניתן לגישור. עם זאת, אנו סבורים כי שניהם פועלים באותו כיוון בהקשר לתרומה שלהם להרחבת הצמיחה המקומית. ישנם מקרים בהם פיתוח העיר באמצעות ציפוף יכול להועיל לה ולתושביה יותר מבנייה במרחב. כמו כן, שימור מבנים על בסיס תוכנית עסקית אסטרטגית יכול גם הוא להביא תועלת ולתרום להתפתחות העיר.

אימוץ גישות וכלים ניהוליים מקצועיים ויישום תוכנית עסקית תוך מעקב ובקרה על התנהלות העסק, יסייעו למינוף העסק והצלחתו. גם לאחר התאוששות העסק, כדאי להמשיך בתהליך זה בכדי לשמר את המגמה החיובית. למעשה, מומלץ לכל בית עסק לעשות שימוש בשירותי ייעוץ עסקי ובניית תוכנית עסקית בכדי למנוע מלכתחילה מצב בו העסק ייתקל בקשיים או ייקלע למשבר.

השגת הלוואות לעסקים קטנים ממקור בנקאי אינה משימה פשוטה כלל וכלל ודורשת ידע רב, מקצועיות, הכרות עם אופן פעילות המערכת הבנקאית, תשומת לב וניתוח מדוקדק של העסק על מורכבותו הפיננסית והעסקית. ייעוץ עסקי של חברות המתמחות בליווי עסקים קטנים ובינוניים יכולה לסייע לעסקים קטנים ובינוניים להשיג את המימון הדרוש להם.

לקבלת פרטים נוספים ויצירת קשר עם אחד המומחים שלנו