תוכנית עסקית – כלי להשגת הלוואות לעסקים

תוכנית עסקית מהווה כיום את הכלי העיקרי, באמצעותו מקובל לעשות שימוש בתהליך גיוס הון לעסקים קטנים. בעבר, תוכניות עסקיות שימשו בעיקר עסקים בשווקי ה-Equity, כלומר חברות עתירות ידע, אשר חיפשו הון להשקעה. לעומת זאת, כיום תכנית עסקית מהווה מכשיר גם עבור גיוס הון בשווקי האשראי, דוגמת קרנות מימון, בנקים וגופים ממשלתיים.

 

מעבר לחשיבותה של תוכנית עסקית להשגת מימון, אם בצורת הלוואות לעסקים ואם בגיוס משקיעים, תוכנית עסקית תורמת בצורה משמעותית להצלחת העסק, משום שכתיבה נכונה ויסודית שלה מסייעת להבין את סביבת העסקים בה הוא פועל.

 

כאשר חברות פונות לבנקים בבקשות הלוואות לעסקים, אלו שוקלים מתן הלוואה לאחר בחינתם באיזו מידה העסק הינו בר קיימא (Viable Business). בעיני הבנקים, עסקים ברי קיימא הינם עסקים פעילים, אשר מתכוונים להיות פעילים בטווח הנראה לעין. הבנק יקבע כי העסק הינו בר קיימא במידה ויקבל לידיו תוכנית עסקית המפרטת את המאפיינים הבאים:

 

  • היסטוריית הכנסות של העסק או החברה, רווחיות ויצירת מזומנים.

 

  • מודל עסקי של החברה ומבנה עלויות, אשר מתאימים לאקלים העסקי הרווח.

 

  • היסטוריית אשראי – תוכנית עסקית אשר תציג היסטוריית אשראי טובה של החברה לאורך שלוש עד חמש השנים האחרונות, תעלה את הסיכוי לקבלת הלוואה לעסק. במקרה של עסק מתחיל, הבנק יבקש לבדוק באמצעות תוכנית עסקית את היסטוריית האשראי האישי של היזמים או האשראי בעסקים אחרים שלהם.

 

  • תוכנית פעולה – תוכנית עסקית ותוכנית מימונית ריאליות, אשר קובעות תוכנית פעולה ברורה (Action Plan), ומפרטות תחזית מזומנים לתקופה של חצי שנה עד שנה.

 

 • יכולת התקיימות – העסק מראה יכולת להתקיים או לחזור לפעילות, במידה ומדובר על עסק בתוכנית הבראה, ולפרוע את ההתחייבויות שלו תוך תקופה מוגדרת.

 

בנוסף, בעת בחינת בקשות הלוואות לעסקים, הבנקים בודקים תוכנית עסקית בהיבטים נוספים, כגון:

 • היסטוריית העסק – הבנקים בוחנים את פעילות העסק בעבר והישגיו האישיים של מבקש ההלוואה (Track Record), היסטוריית האשראי, דירוג האשראי שלו וכדומה. הצגת פרטים אלו בפני הבנק כחלק מתוכנית עסקית, הינה צעד בונה אמון, ולכן יכולה לתרום לאישור ההלוואה.
 • ניסיון עסקי – הבנק בודק האם למבקשי הלוואות לעסקים ישנו ניסיון בתחום העסקי בו מבוקש המימון.
 • מטרת ההלוואה לעסקים – תוכנית עסקית צריכה לציין למה מיועד המימון, האם מדובר על מימון עבור הון חוזר, צמיחה ופיתוח של העסק, השקעה חדשה וכו'. הבנת המטרות של הלוואות לעסקים מאפשרת לבנק לבדוק האם הן תואמות ליעדים האסטרטגיים של החברות, ומתן האשראי יקדם אותן.
 • היקף האשראי – תוכנית עסקית צריכה להציג את השימושים שהעסק יעשה במימון הנדרש.
 • יכולת פרעון – בכדי לאשר הלוואות לעסקים, הבנק מבקש לוודא כי הם יוכלו לפרוע בעתיד את האשראי שניתן להם. כדי לבדוק זאת, הבנק בוחן מהן ההתחייבויות האחרות של העסק, צרכי העסק ומקסימום המימון הנדרש בנקודות זמן שונות.
 • בטחונות וערבויות – במידה והמיזם או החברה אשר ביקשו הלוואה לעסקים יכשלו, הבנק מבקש להיות מוגן על ידי בטחונות, אם בצורת נכסים או מזומן. היקף הביטחונות אותם דורש הבנק יכול להשתנות בהתאם לענף העסקי, תזרים המזומנים של העסק, סיכונים הכרוכים בבקשת ההלוואה ועוד. לעיתים, הבנק ידרוש מתן ערבויות אישיות.
 • השוק העסקי – תוכנית עסקית צריכה לכלול גם מידע על השוק בו העסק פועל ומקומו בו. מידע זה, עוזר לבנק להבין מהם הסיכונים אשר יכולים לפגוע ביכולת להחזיר הלוואות לעסקים שהוא נותן. מן הצד השני, אינפורמציה זו גם עוזרת לו לזהות את נקודות החוזק של העסק, אשר יכולות לשפר את יכולת הפירעון שלהן. בהיבט זה, הבנק בודק את ההנחות שמעלה תוכנית עסקית שהוגשה לו לעומת המגמות בשוק.

אם כן, ישנה חשיבות רבה בהצגת תוכנית עסקית מקצועית ומפורטת בעת בקשת הלוואות לעסקים. תוכנית עסקית כזו תעלה באופן משמעותי את סיכויי העסק לקבלת המימון מן הבנק שכן לרוב, הבנקים יגיעו להחלטה במידה רבה על סמך בחינת התוכנית.

חברת א. חפץ ושות', הינה בעלת ניסיון רב בליווי וייעוץ לעסקים הזקוקים להלוואות לעסקים. החברה מתמחה בתחום של הכנת תוכנית עסקית וכן תוכנית אסטרטגית עבור חברות הפעילות בענפי שוק שונים, חברות צעירות, תאגידים עסקיים,ארגונים ציבוריים ועוד.

למידע נוסף ולקביעת פגישת ייעוץ לחצו – חברת א. חפץ ושות'

בנוסף, ניתן לקרוא מידע בנושא באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, אשר חברת א. חפץ משמשת יועצת עבורה:
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

לקבלת פרטים נוספים ויצירת קשר עם אחד המומחים שלנו