Global Green Energy Ltd. – GGE

חברת GGE הוקמה ב-2008 והיא עוסקת בארגון פרויקטים להשקעה בתחום של אנרגיות מתחדשות, בעיקר בתחום הפקת חום בשיטה הפוטו וולטאית.
בעולם הולכת וגוברת התודעה והכדאיות של שימוש באנרגיות מתחדשות כתחליף לאנרגיות מתכלות. אנרגיית השמש היא אחת מהאנרגיות שאינן מתכלות והיא יכולה לשמש תחליף לדלקים פוסיליים מתכלים.

לשימוש באנרגית השמש יתרונות רבים ועל פי הערכות, תעשייה זו תלך ותגדל בקצב מהיר בשל שני מאיצים עיקריים:
• הביקוש הגדל והולך לחשמל מחד ומגבלות יצור והספקה מאידך.
• תמריצים ממשלתיים הניתנים להפקת חשמל מאנרגיות מתכלות.

במקביל מתפתחות מספר תת טכנולוגיות להפקת האנרגיה מהשמש. אחת הטכנולוגיות המתקדמות היא השימוש בתאים פוטו וולטאיים (PV). טכנולוגיה זו גם מתאימה לישראל בשל קרינת שמש רבה במשך שעות היום. גם ארצות אירופה שונות כגון: גרמניה, איטליה, ספרד ויוון נחשבות כשווקים מתפתחים טובים עבור טכנולוגיית ה- PV. מבחינת כלכלית מדובר בהשקעה יחסית בטוחה ומובטחת, אם אכן בונים אותה בצורה נכונה, גם בעיני הגורמים הפיננסיים

קרא עוד

לקבלת פרטים נוספים ויצירת קשר עם אחד המומחים שלנו