Global Green Energy Ltd. – GGE

מטרות החברה
מטרות החברה לשמש כחברה המפתחת אתרים בתחום הפוטו וולטאי, לזהות ולארגן פרויקטים להשקעה בתחומי האנרגיה בישראל ובעולם בכלל ובתחום הפוטו וולטאי בפרט, לאתר משקיעים לפרויקטים ולקחת חלק בהצלחות הפרויקטים. החברה עוסקת בנושאים האמורים בהצלחה בישראל ובאירופה. המשרד הראשי של החברה פועל מישראל ושלוחה נוספת פועלת בלונדון.

הצלחות החברה
להלן פירוט מספר פרויקטים מוצלחים שנעשו עד כה באמצעות החברה:
• הקמת תחנות כח סולאריות באיטליה – גי גי אי היתה מעורבת בהקמת 10  מגה וואט באיטליה.
• הקמת חברה לבניית תחנות כוח סולאריות בישראל –  GGE יזמה הבאת החברה הקבלנית מאיטליה שהקימה תחנות של למעלה מ-25 מגה וואט, ויצירת קשר עם חברת אינטגרציה בארץ, לה ניסיון בניה של תחנות קטנות (עד 50 קילו וואט), ועם חברה ישראלית נוספת הקשורה לבניית פרויקטים בתחום החשמל. שלושת החברות התאגדו יחד להקמת חברה חדשה שתפקידה יהיה אתור פרויקטים בארץ, בנייתם ומסירתם. ל-GGE יש 5% ממניות חברה שהוקמה.                                         
החברה יזמה והיא מעורבת במספר רב של פרויקטים חדשים אשר הבשלתם יצאה לדרך במהלך 2010.

חזרה

לקבלת פרטים נוספים ויצירת קשר עם אחד המומחים שלנו