אנרגיה ואיכות הסביבה

לחברת א. חפץ ושות' התמחות מיוחדת במתן שירותי ייעוץ כלכלי – פיננסי לגופים שונים במשק האנרגיה והסביבה:

• ענף הדלק – הכנת הערכות שווי, תוכניות עסקיות, בדיקות כדאיות כלכלית וייעוץ כלכלי – פיננסי לגופים שונים הפועלים במגזר הדלק כדוגמת: דלק, פז, דור אלון, גרנית הכרמל, סונול, דור אנרגיה, Alon USA, המפעלים הפטרוכימיים, פי גלילות. בחינת כדאיות הקמה ותפעול תחנות דלק, בחינת מרווח השיווק, וכד’ .

• הכנת תוכנית עבודה להפחתת פליטת גזי חממה בישראל עד שנת 2025, המהווה בסיס לעבודת המשרד להגנת הסביבה ומשרדי הממשלה, כולל הכנת תחזית ארוכת טווח להתפתחות סקטור האנרגיה בישראל והביקוש לחשמל, מוצרי דלק וגז טבעי.

• חשמל ומקורות אנרגיה חלופיים – לחברה ידע וניסיון רב במתן שירותי ייעוץ כלכלי פיננסי והכנת תוכניות עסקיות רבות לחברות ויזמים בנושאי מקורות אנרגיה חלופיים:

• אנרגיה סולארית (Solar Energy)
• אנרגיה סולארית תרמית (Solar Thermal Energy)
• אנרגיה פוטו-וולטאית (PV Energy וכן CPV Energy)
• אנרגיית רוח  (Wind Energy)
• אנרגיה גיאו תרמית (Geothermal Energy)
• ביו מאסה (Biomass)
• ביו דלק (Biofuel)
• ביו גז (Biogas)
• אנרגיה הידרואלקטרית (Hydroelectricity Energy)
• אנרגיה שאובה (Pumped storage Hydroelectricity)

• גז פחמני מעובה (גפ"מ) – הכנת הערכות שווי, תוכניות עסקיות, בדיקות כדאיות כלכלית וייעוץ כלכלי פיננסי דור-גז, סופר-גז.

• גז טבעי – הכנת הערכות שווי, תוכניות עסקיות, בדיקות כדאיות כלכלית וייעוץ כלכלי פיננסי לחברות מגל, גז-טיב.

ליווי טכנו כלכלי של פרויקט הולכת הגז הטבעי בישראל ומתן שירותי ייעוץ כלכלי פיננסי לרשות הגז הטבעי וגופים אחרים בנושאים שונים וביניהם:

• הקמת קו צינור הגז המזרחי – בדיקת כדאיות.
• מיקום תחנת הקבלה לגז הטבעי מהתגליות בים-"תמר" ו"דלית".
• הקמת קו צינור הגז המרכזי – בדיקת כדאיות.
• הקמת קו צינור הגז הצפוני – בדיקת כדאיות.
• הקמת קו צינור הגז לירושלים.
• תחנות PRMS לאורך צינורות הגז.
• תמחיר "אורך חיים" לצורכי השקעות.
• בדיקת נושאי תמחיר גז שונים.
• הקמת מתקן לגז נוזלי (LNG)

• פחם – גיוסי הון לרכישת מכרות פחם, הקמת חברת מכרות לייצור פחם בסין, בדיקת כדאיות כלכלית למעבר משימוש בפחם לגז טבעי ועוד.

• שימור אנרגיה – ביצוע בדיקות כלכליות ובדיקות היתכנות של אמצעים שונים לשימור אנרגיה בבתים ובמשרדים כדוגמת תאורה יעילה, בנייה מודעת אנרגיה,  מכשירים לבנים חסכוניים, גגות ירוקים ועוד.

• מתקני טיהור שפכים והתפלה – מתן שירותי ייעוץ כלכלי וליווי כלכלי של חברות במרכזי טיהור שפכים והתפלה. במסגרת פעילות זו ליווינו את חברת מנרב במכרז מתקן ההתפלה באשדוד וכן את מכרזי הקמה ותפעול של מתקן טיהור שפכים בחדרה ובנתניה.

• מחקרים ביצוע מחקרים רבים ומגוונים לגופים שונים במשק כדוגמת: תחזיות ביקוש אנרגיה לפי מקורות, תחזית פליטות גזי חממה בישראל, בחינת יחסי עלות, תועלת של אמצעי הפחתה שונים, מגמות מחירי הגז בישראל, בחינת יחסי עלות תועלת לשימוש בגז טבעי, בחינת יחסי עלות תועלת למעבר משימוש במזוט כבד למזוט דל גופרית ולסולר, פוטנציאל פעילות נמל תזקיקים בחיפה ועוד.

חזרה

לקבלת פרטים נוספים ויצירת קשר עם אחד המומחים שלנו