תשתיות ותחבורה

חברת א. חפץ ושות', מתמחה בביצוע מגוון רחב של עבודות כלכליות בתחום התחבורה ותשתיות תחבורתיות. מבין עבודותינו בתחום זה ניתן לציין את העבודות בנושאים הבאים:

הכנת תוכניות אב תחבורתיותהשתתפות בצוות תוכנית אב רכבת ישראל, תוכנית אב פיתוח תעופה עד שנת 200, תוכנית אב תעופה עד 2020, תוכנית אב מטרופולין ת"א ועוד.

ליווי וייעוץ כלכלי במכרזי הפרטת קווי התחבורה של אגד ודן
ליווי, ייעוץ כלכלי והכנת תוכנית עסקית לחברות שונות שניגשו למכרזי הפרטת קווי התחבורה של אגד ודן.

ייעוץ כלכלי לרכבת ישראל ולרכבת הקלה
בחינת כדאיות הקמת קווים מסילתיים, רכבת קלה בירושלים, מימון וכדאיות רכישת קרונות, בחינת כדאיות הקמת מסוף היסעים, בחינת עלויות חיצוניות.

תחבורה ימית
מתן שרותי ייעוץ כלכלי, בדיקות כדאיות והערכות שווי לצים, מספנות ישראל, גולד בונד, רשות הנמלים, חברת נמלי ישראל.

תחבורה אווירית
מתן שרותי ייעוץ כלכלי, בדיקות כדאיות והערכות שווי לאל על, כנפיים, ארקיע, רשות שדות התעופה, רשות התעופה האזרחית, נתב"ג, שד"ת חיפה, שד"ת דב ועוד.

מסופי מטענים
מתן שרותי ייעוץ כלכלי, בדיקות כדאיות, תוכניות עסקיות והערכות שווי לקונטרם, ממ"ן, רשות הנמלים, נמל אשדוד, נתב"ג ועוד.

ייעוץ כלכלי פיננסי ומימון פרויקטים תחבורתיים בשיטת  Public Private Partnerships – PPP –
ליווי וייעוץ כלכלי פיננסי להקמה והפעלה של כביש 431, כביש 531, כביש 6, כביש הטבעת המערבי בי-ם, מנהרות הכרמל, נתב"ג 2000, שד"ת חיפה ועוד.

ביצוע בדיקות כלכליות שונות על פי נוהל פר"ת – החברה נמנית על רשימת היועצים הכלכליים של משרד התחבורה ומייעצת לו בנושאים שונים.

חזרה

לקבלת פרטים נוספים ויצירת קשר עם אחד המומחים שלנו