תוכנית עסקית בתחום התיירות

 


ניתן לחלק את ענף התיירות לשני תחומים עיקריים: תיירותחוץ ותיירות פנים. שני התחומים יחד מהווים אחד מן המרכיבים החשובים בכלכלת המדינה,והם בעלי השפעה על התעסוקה. לשם הדוגמא, עלייה של כ-100 אלף במספר התיירים, יכולהלהוסיף כ-4000 מקומות תעסוקה. בנוסף, תיירות החוץ תורמת במידה רבה לייצוא הישראליולהכנסות במטבע חוץ.

הפוטנציאל התיירותי הגבוה ביותר בישראל נמצא בירושלים, טבריה, הגליל, תל אביבועכו. בעיר הבירה מבקרים כ-80% מכלל התיירים המגיעים למדינה. מתוכם, כ-70% לנים לפחותלילה אחד באחד מן המלונות או בתי האירוח בעיר.

ענף התיירות יכול לספק הזדמנויות כלכליות ועסקיות עבור יזמים בתחומים שונים. עלידי פעילות המשיקה לענף התיירות, הם יכולים להביא למינוף עסקיהם ולהגדלת רווחיותם.פעילויות ייחודיות, אירועים ואתרים בעלי פוטנציאל לעניין עבור המבקרים בארץ יכוליםלהוות יוזמה תיירותית מצליחה.

כמו בכל מיזם, פרויקט או פתיחת עסק חדש קיימים סיכונים. תוכנית עסקית בתחוםהתיירות אשר תיערך באמצעות איש מקצוע מתמחה בענף זה יכולה לעזור בהערכת הפוטנציאל הקייםוהיתרונות של המיזם בשוק, כמו גם בזיהוי הסיכונים מבעוד מועד. חברות המספקותשירותי ייעוץ עסקי כלכלי ופיננסי יכולות לבצע בדיקת כדאיות למיזם בכדי לבחוןמהם סיכויי הצלחתו ורווחיותו. רצוי להסתייע בחברה המכירה את הענף ובעלת ידעוניסיון בכתיבת תכנית עסקית בתחום התיירות באופן ספציפי.

תוכנית עסקית בתחום התיירות תבדוק מהו פוטנציאל המיזם תוך התייחסות למצב שוקהתיירות העולמי, הארצי והמקומי. התוכנית תמנה את נקודות החולשה מול נקודות החוזקהעל המיזם. לדוגמא, התחרות של ישראל מול מדינות אחרות במשיכת התיירות אליהן אוהתחרות בתוך ישראל בין מיזמים שונים. דוגמא נוספת לסיכון שבמיזם תיירותי היאהאפשרות של התדרדרות במצב הביטחוני בישראל אשר תביא לירידה במספר התיירים הנכנסיםלארץ.

תוכנית עסקית בתחום התיירות תתייחס, כאמור, גם לחוזקות וליתרונות של המיזם.לדוגמא, עבור מיזם הצפוי לפעול בעיר ירושלים,לדוגמא יצויין היתרון שבפעילות בעיר בירה אטרקטיבית במיוחד מבחינה תיירותית. זאת,הודות לעובדה כי העיר מקודשת לשלוש הדתות, ובעלת אתרים ייחודיים רבים ומגוונים היכוליםלפנות לתיירים בעלי תחומי עניין שונים. יתרון נוסף בפעילות בעיר זו הוא המאמץהשיווקי הרציף מטעם הגופים המונציפליים והחיפוש אחר מיזמים תיירותיים חדשים, במטרהלהביא לגידול מתמשך בזרם המבקרים בה, תוך פנייה לפלחי שוק חדשים. פעילויות נוספותמצד הגורמים העירוניים בהן יש פוטנציאל עסקי הן שימור אתרים בעיר ושיפור חזותה וכןהפקת אירועים מתמדת לאורך השנה, בהתייחס לעונות השנה, חגי ישראל, חגי עמים אחריםועוד.

תוכנית עסקית בתחום התיירות אשר תערך באופן מקצועי תתייחס גם לפן המשפטי ולהשלכות המיסויהאופייניים לתחום, וכיצד הם עשויים להשפיע הצלחת המיזם. לדוגמא, מדיניות המעודדתהקלות מס לתיירות הנכנסת, מטרתה להגביר את האטרקטיביות של מדינת ישראל כיעד תיירותאטרקטיבי ואף ליצור יתרון יחסי על פני המדינות האחרות הפונות לאותו קהל יעד שלמבקרים. חברת ייעוץ עסקי המתמחה בתחום התיירות תוכל לייעץ ליזמים באשר להזדמנויותוהטבות הודות לחוקים כגון החוק לעידוד השקעות הון, מסלולי סיוע להם זכאים מלונותומפעלי תיירות, והתנאים לעמידה בהטבות המוצעות.

 

חברת א. חפץ ושות' מציעה שירותי כתיבת תוכנית עסקיתבתחום התיירות, והינה בעלת ידע וניסיון רב בהכנת תוכניות עסקיות עבור מיזמיםואטרקציות תיירותיים. החברה, בראשות אבי חפץ, מציעה מגוון שירותיי ייעוץ עסקיוכלכלי, ומעסיקה אנשי מקצוע מן השורה ראשונה, בעלי ניסיון וידע רב בענף בתחוםהתיירות והמלונאות ובתחום המסחר בישראל. החברה ביצעה הערכות שווי עבור חברותמלונאיות מובילות בארץ, כמו גם לעשרות בתי מלון, מלוניות ואכסניות נוער. בנוסףהחברה ביצעה בדיקת כדאיות כלכלית לפרויקטים מלונאיים ייחודיים וכן מחקרים כלכלייםבנושאים שונים הקשורים לתחום התיירות והמלונאות.