תוכנית עסקית בתחום האנרגיה – הקמת תחנת דלק

משק האנרגיה בישראל, ובייחוד משק הדלק, מורכב ממערכות בעלות מבנה רגולטורינוקשה ומאופיין בתחרות עזה. לכן, הכנת תוכנית עסקית או תוכנית אסטרטגית להקמת תחנתדלק דורשת ידע, ניסיון והיכרות מעמיקים עם הענף.

קצב ההתפתחות הכלכלית והעלייה ברמת החיים בארץ, ושעור גידול שנתי ממוצע של כ-4.1%,קיבל ביטוי בין היתר בהתפתחות משק הדלק בישראל. בספטמבר 2010 פעלו בארץ מעל אלףתחנות דלק, בעוד שבשנת 1995 פעלו בה 570 תחנות דלק בלבד.  רובן הגדול של תחנות הדלק בישראל (כ-86%) נמצאותבבעלות ארבע חברות מובילות במשק הדלק. יתר התחנות הינן בבעלות חברות קטנות יותר,להן חלק קטן יותר בנתח השוק.

תוכנית עסקית בתחום האנרגיה ומשק הדלק בפרט צריכה להיערך תוך מתן משקל נכוןלמאפיינים שונים של הענף. לדוגמא, בעת ביצוע עסקאות דלק קיים כמובן שיקולהרווחיות, אך בנוסף שיקולי ופריסה של חברות הדלק הגדולות. תוכנית עסקית בתחוםהאנרגיה תכלול גם התייחסות לחוקים רגולטורים רלוונטיים לענף. חוק משק הדלק (קידוםותחרות), למשל, מגדיר כללים בדבר ביצוע עסקה על ידי חברת דלק כאשר קיימת בבעלותה תחנהנוספת בקרבת מקום. על פי החוק, ניתן להקים תחנת דלק נוספת על ידי אותה חברה בתנאישהמרחק ביניהן יהיה לפחות קילומטר אחד בכביש עירוני או 10 קילומטרים בכבישבינעירוני.

בין היתר, תוכנית עסקית להקמת תחנת דלק תפרט את מאפייני העסק אשר יכולים להשפיע עלרווחיותו ובידולו כגון השירותים השונים שהתחנה תציע, המרחב הדמוגרפי והגיאוגרפי שלסביבת הפעילות העסקית ועוד. לדוגמא:

 

* נגישות לתחנת הדלק – היות ותחנות דלק נתפסותכמוצר אשר נצרך כדרך אגב, תחנת דלק אשר תימצא בסמוך למסלול הנסיעה המתוכנן או במרחקנסיעה קצר ממנו תועדף על פני תחנה רחוקה יותר. לכן, מיקום התחנה יכול להוות גורם משמעותי בהצלחת העסק.

 

* מחיר שירותי התדלוק – תמחור משמש פעמים רבות כלי בתחרות בין חברות הדלקהשונות.

 

* משך התדלוק ומשך ההמתנה בתור לתדלוק –תחנת דלק תוכל לשרת צרכנים רבים יותר בפרק זמן קצוב בהתאם למספר המשאבות בה, ובמידהומבנה התחנה והמרחב הפנימי בה יאפשרו גמישות רבה יותר בשעות העומס.

 

* איכות שירות – איכות השירות משפיעה ללאספק על חוויית הצרכן ועל תדמית בית העסק. בין הגורמים שיכולים להשפיע על איכותהשירות בעיני הצרכן ניתן למנות את אמינות תחנת הדלק, עמידה בבדיקות האיכות שמבצעמפעם לפעם משרד התשתיות הלאומיות, שעות הפעילות השבועיות, זמן ההמתנה לקבלת שירות,משאבות שירות עצמי, אמצעי תשלום מקובלים, שירותים נלווים שמציעה תחנת הדלק, נוחותובטיחות תוך שימוש בשירותיה ועוד.

 

* שירותים נלווים במתחם תחנות התדלוק –כאמור, הצעת שירותים נלווים על ידי תחנת הדלק יכולה להוות יתרון עסקי. חנויותנוחות מאובזרות ומעוצבות, מסעדות, שירותים נקיים, עמדות הדפסת קופונים ותלושי הנחהוכדומה ישפרו את חוויית הצרכן ויהוו מקור הכנסה נוסף עבור תחנת הדלק. תחימת אזורחניה תעודד צריכת שירותים אלו ותתרום לחוויית צרכן חיובית.

חברת א. חפץ ושות' מתמחה בהכנת תוכניותעסקיות וכן תוכניות אסטרטגיות. במהלך השנים חברת אבי חפץ סיפקה שירותים לחברותשונות בענף האנרגיה, ביניהן החברות המובילות במשק הדלק, כגון דלק, פז,דור אלון,סונול, דור אנרגיה ועוד. הודות להתמחותה בתחום האנרגיה, חברת א. חפץ ושות' תערוךתוכנית עסקית מקצועית, אשר תכלול ניתוח השוק והמתחרים העיקריים, אסטרטגית החדירהלשוק, תחזיות פיננסיות ועוד. בנוסף לשירותי כתיבת תוכניות עסקיות, חברת א. חפץושות' מציעה שירותי ייעוץ כלכלי ופיננסי, ביצוע הערכות שווי, בדיקות נאותות ועוד.

למידע נוסף ולקביעת פגישת ייעוץ לחצו – חברת א. חפץ ושות'