תוכניות עסקיות ותוכניות אסטרטגיות

חברת א. חפץ ושות' מספקת שירותי כתיבת תוכניות עסקיות ותוכניותאסטרטגיות אשר כוללות בין היתר
התוויית אפיקי פעילות עסקיים עתידיים ו/או כיווןבחינת חלופות עסקיות כלכליות לתאגיד ובחינת אפשרויות
נוספות העשויות לכלול גיווןקו המוצרים או פנייה לשווקים חדשים.

במקרים רבים חברות וארגונים נמצאים בצומת בה נדרשת החלטה לגבי התנהגותעסקית כלכלית אשר
טוב היה לו תישקל בכובד ראש תוך כדי התייעצות עם גורם אמין,מנוסה ודיסקרטי המכיר את הענף ויש בכוחו
לשפוך אור על הסיטואציה הנבחנת. חברת א.חפץ ושות' מספקת במקרים אלה תוכנית רחבההבודקת לא
רק את סביבת הפעילות, אלא מדגישה גם את החלופות האפשריות ואת סיכוייהצלחתן.

תוכניות עסקיות בכלל ותוכניות אסטרטגיות בפרט מטפלות לא רק בשאלתבחירת הכיוון הראוי, אלא גם במודל
העסקי הנכון להגדלת ההכנסות והרווחים התזרימיים.

חברת א. חפץ ושות' מתמחה בהכנתתוכנית עסקית וכן תוכנית אסטרטגית. החברה בעלת ניסיון רב בהכנת
תוכניות אלו, והיאמציעה אותן עבור תאגידים עסקיים, ארגונים ציבוריים, רעיונות חדשים לתאגוד וחברותצעירות.

ניסיון זה כולל הכנת תוכניות בתחומים שונים, ביניהן:

• תוכנית אסטרטגית לתחום התעופה והתיירות עבור חברת כור

• תוכנית אסטרטגית לפיתוח פעילות סיעודית עבור חברת משען

• תוכנית אסטרטגית להקמת מרכז לוגיסטי נוסף לטיסות עבור חברת אל על

• תוכנית אסטרטגית – כלכלית לעיר ירושלים עבור עיריית ירושלים

• תוכנית אסטרטגית להיערכות ישראל להפחתת פליטות גזי חממה – עבורהמשרד להגנת הסביבה

• תוכנית אסטרטגית לפיתוח עמותת קרן הידידות לישראל

• תוכנית עסקית לפיתוח כפר נופש ואטרקציות בנאות קדומים

• תוכנית עסקית לחברות עתירות ידע

• תוכנית אסטרטגית לתיאטרון החאן בירושלים

לחצו כאן לצפייה במאגר לקוחות חברת א. חפץ ושות'.

תוכנית עסקית  |  תוכנית עסקית אסטרטגית  |  מחקר כלכלי  |  הלוואות לעסקים קטנים  |  הלוואות למוגבלים בבנק