ייעוץ עסקי – ייעוץ לנותני שירותים עסקיים

חברת א. חפץ ושות', מספקת שרותי ייעוץ עסקי בירושלים ובכלל הארץ, וכן ייעוץ כלכלי לנותני שירותים עסקיים כגון: עורכי דין, מתכננים ואדריכלים, חברות לניהול פרויקטים וקידום תכנון, חברות ביטוח וכד'.

שירותים לעורכי דין 
השירותים הניתנים לעורכי דין, הינם בעיקר חוות דעת מקצועיות לבתי משפט או לבוררויות בכל הקשור לקביעת נזקים, פיצוי תאונות, אובדן כושר השתכרות או אובדן חיים, תהליכי כינוס ופירוק חברות, תוכניות הבראה, מיזוגים,
שיעורי היוון ראויים להיוון פיצויים, אומדן שווי קניין רוחני וכד'. במקרים רבים חוות דעתה של חברת א. חפץ ושות' שימשה בסיס לפסיקה חיובית בנושא הזמנת חוות הדעת.

שירותים למתכננים פיזיים 
הייעוץ הניתן למתכננים פיזיים, נוגע בעיקר להכנת פרוגראמות של שימושי קרקע ולקביעת השימוש האופטימאלי בנכס (Best Use). במקרים נוספים, ייעצה חברת א. חפץ ושות' לבחירת תמהיל שימושי קרקע כלכלי במתחמים
אורבאניים.

שירותים לחברות תכנון ופיתוח
חברת א. חפץ ושות', מסייעת לחברות תכנון ופיתוח בקביעת תקציב פרויקטים שונים וכן בבחירת שיטות ראויות לגיוס הון, כלומר המקורות הכספיים לפיתוח.

שירותים לחברות ביטוח
חברת א. חפץ ושות', מציעה שירותי ייעוץ עסקי וכלכלי לחברות ביטוח בכל הקשור לקביעת פיצוי ראוי בגין תביעות ביטוח.

לחצו כאן לצפייה במאגר לקוחות חברת א. חפץ ושות'.

שירותים עסקיים  |  תמיכה לעסקים  | תוכנית עסקית  |  הלוואות לעסקים קטנים  |  הלוואות למוגבלים בבנק

לקבלת פרטים נוספים ויצירת קשר עם אחד המומחים שלנו