ייעוץ כלכלי ופיננסי

חברת א. חפץושות' מתמחה במתן שירותי ייעוץ כלכלי בירושלים ובכלל הארץ. לחברה ניסיון רב שניםבפרויקטים רבים במגוון תחומים וענפים.

ייעוץ כלכלי ופיננסי תוחם במסגרתו שירותים מגוונים המסופקיםללקוחותינו לדוגמה: שירותי ייעוץ אסטרטגי עסקי,
ייעוץ כלכלי למנהלי כספים, קביעתמדיניות השקעה, פיקוח על מנהלי התיקים,ייעוץ אסטרטגי לעסקאות מורכבות,
מחקרים כלכליים, ייעוץ כלכלי עסקי לארגון מחדש של מבנה ההון בחברותופרויקטים, ייעוץ עסקי וסיוע מקצועי
התנדבותי ("פרו בונו") לפרויקטיםחברתיים ותרבותיים, ייעוץ עסקי וסיוע בקביעת מבנה עסקאות, חונכות וסיוע
לחברותבאמצעות ייצוג בדירקטוריון, תוכניות אסטרטגיות להבראה ושימור לחברות במצבי מעבר,ועוד.

בין היתר מסופקים על ידי חברת א. חפץ ושות' שירותים עסקיים עבור גופיםרגולטורים ומשפטיים שונים, כגון: בנקים,
משקיעים, מפרק, בתי המשפט, נושים, חברותועוד.

קבלת שירותי ייעוץ כלכלי ופיננסי כוללת בין השאר ניתוח מצב החברה, בנייתתוכנית עסקית ואסטרטגית מפורטת,
המלצות לדרכי פעולה, בקרה שוטפת על פעילות החברה,ניהול החברה, מימוש נכסים ופינוי משאבים, דיווח שוטף
לבנקים ולבתי המשפט באמצעותהמפרק ובניית מערך תומך החלטה לגבי ארגון מחדש של ההון.

להתרשמות מפרויקטים שונים שביצעה החברה – קרא עוד .

ייעוץ כלכלי  |  ייעוץ פיננסי  |  ייעוץ כלכלי בירושלים  |  ייעוץ פיננסי בירושלים  |  מחקרים כלכליים  |  מחקר כלכלי