הערכות שווי

הערכות השווי הנעשות על ידי חברת א. חפץ ושות' יעשו תמיד תוך כדיניתוח הסביבה העסקית בה פועל הארגון.
משתנים מרכזיים אשר יבחנו וימדדו בהכנת הערכתשווי יהיו: מבנה השוק והתחרות, ניתוח יתרונות החברה
יחסית לסביבה העסקית ובחינת החלופותהאפשרויות שבפני החברה.

צוות חברת א. חפץ ושות', מתמחים במתן שירותי ייעוץ כלכלי ופיננסי בבנייתתוכניות עסקיות ואסטרטגיות, הכנת גרף
התפתחות וצמיחה לארגון, עיצוב מודל פיננסימתאים לחברה החברה והערכת שווי מקצועית מבוססת מתודולוגית על
השיטות והמתודולוגיותהחדשניות ביותר בתחום.

החברה מספקת שירותי הערכת שווי מפעילותה לחברות ולארגונים המוביליםבמשק. מבין הערכות השווי שביצעה
א. חפץ ושות', ניתן למנות חברות המובילות במשק,ביניהן: בנק לאומי, אי. די. בי. אחזקות, אל על, צים, ישקר, סלקום,
כתר פלסטיק, דוראלון, אפריקה ישראל, אמות, שיכון ובינוי ועוד. בנוסף, החברה מספקת שירותי הערכותשווי גם
לחברות בסדר גודל בינוני בעלות שיעור צמיחה גבוה ולחברות סטארט- אפבתחומים הטכנולוגיים השונים.

חלק נכבד מהערכות השווי שכתבה חברת א. חפץ ושות', קיים מקום של כבודבהיסטוריה העסקית של החברות במשק
הישראלי. עבודותיה של א. חפץ ושות' מוערכות ומקובלותעל הגופים הרגולטוריים ועל הגורמים הפיננסיים המובילים כגון
בנקים, חברות ביטוחובתי השקעות, מעל לכל הן משמשות בסיס לביצוע עסקות מוצלחות המניבות לצד המיוצג עלידינו
את השווי הראוי בגין העסקה.

הערכות שווי  |  הערכת שווי  |  הערכת שווי חברות  |  בדיקות כדאיות  |  בדיקת כדאיות  |  מחקרים כלכליים