הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים

השגת מימוןבנקאי לעסקים קטנים ובינוניים אינה משימה פשוטה כלל ודורשת ידע רב, הכרות עם אופןפעילות המערכת
הבנקאית, תשומת לב וניתוח מדוקדק של העסק על מורכבותו הפיננסיתוהעסקית.

קיימיםכיום מספר אפיקים חדשים לגיוס אשראי והשגת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים. אחד האפיקיםהאטרקטיביים
הינו גיוס אשראי בנקאי באמצעות הקרן בערבות מדינה המאפשרת לעסקים לקבלהלוואות לטווח ארוך בערבות של
ממשלתית של עד 70%. גובה ההלוואות למתאימים נעבסכומים של עד 750,000 ש"ח לעסקים שמחזורם מעל 10 מליון
ש"ח ועד 500,000ש"ח לעסקים שמחזורם מתחת ל-10 מליון ₪.

חברת א.חפץ ושות' מובילה בענף שירותי ייעוץ כלכלי בירושלים וכן ייעוץ עסקי בירושלים ומציעהלבעלי עסקים קטנים
ובינוניים להיעזר בניסיון רב השנים של החברה במתן בהשגת מימוןבנקאי לעסקים קטנים ומיזמים.

חברת א.חפץ ושות' מלווה את לקוחותיה בכל תהליך השגת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים וכןבהשגת מימון פרוייקטים
ומיזמים שונים, משלב הכנת תוכנית עסקית אסטרטגית ועד ליווימול הבנקים ונציגיהם להשגת אשראי בתנאים מיטביים,
אשר באופן עצמאי וללא תמיכה שלחברת א. חפץ ושות' יהיו קשים להשגה. היכולת לגייס אשראי באופן מיטבי הינה אחד
מהמרכיביםהחיוניים להצלחה והתפתחות עסקית.

לפרטיםנוספים אודות הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים ומידע על אפיקי גיוס אשראי נוספיםעבור עסקים – צור קשר .
 

הלוואות לעסקים קטנים  |  מימון בנקאי לעסקים קטנים  |  ייעוץ עסקי בירושלים  |  ייעוץ כלכלי בירושלים  |  תוכנית עסקית  |  אבי חפץ