גיוס הון רכישות ומיזוגים

כשלב סופי, גיוסי ההון לחברות ולפרויקטים ההתממשות הינו למעשה תהליך ההוצאהלפועל של תוכניות עסקיות
ותוכניות המימון. חברת א. חפץ ושות' מציעה שרותי גיוס הון עלגווניו השונים ומפעילה מכשירי גיוס שונים לטובת
לקוחותיה.

ליווי חברות להנפקותציבוריות 
חברת א. חפץ ושות' ליוותהכ- 25 חברות להנפקה ציבורית. הליך ההנפקה כולל לא רק הערכת שווי וקביעת מבנה
ההנפקה, אלא גם ניהול המו"מ עם חתמים וסיוע בהפצת ניירות הערך. בין החברותניתן למנות את החברות
הבאות: חברת אביב, כיתן, ישרוטל, בן יקר גת, יבנה, יונהמלונות, האחים לוי, מלון רג'נסי ירושלים, ועוד.

גיוס הון לחברותטכנולוגיות בהנפקות פרטיות
חברת א. חפץ ושות' מלווהחברות צעירות לקראת גיוס הון, ומסייעת בהכנתניירות הגיוס. החברה גייסה הון לכ- 35
חברות, ביניהן ניתן למנות אתהחברות הבאות: אליטי סיסטמס, צ'יטה מדיקל, מנגו די.אס.פי, גלילאו, וירטאץ',
דנקס,סיידור, נקסט ניין, ועוד.

גיוס הון לפרויקטיםמורכבים 
חברת א. חפץ ושות' פעילהבתחום ייעוץ כלכלי ופיננסי, ולכן לזכותה קיים יתרון בתהליך גיוס הון לפרויקטים
מורכבים בתחומים שונים, כגון : כיכר העירירושלים, מטה רשות השידור, נתב"ג 2000, כביש 431, כביש 531,
התחנה המרכזיתבתל-אביב, מתקני התפלה ארציים, מתקנים סולאריים וכדומה.

רכישות ומיזוגים
חברת א. חפץ ושות' פועלת לאיתורהזדמנויות השקעה ולאיתור משקיעים לחברות. כמו כן עוסקת החברה במיזוג 
ביןחברות העוסקות בתחומים קרובים ומתן ייעוץ כלכלי נלווה וכן תוכניות אסטרטגיות לביצועהתהליך.