בדיקת כדאיות כלכלית

חברת א. חפץ ושות', מספקת עבור לקוחותיה שירותי בדיקת כדאיות כלכלית במסגרת מגוון שירותי ייעוץ כלכלי ופיננסי של החברה. כחלק מהבדיקה המקיפה, מספקת החברה ללקוחותיה חוות דעת מנומקת ומפורטת לגבי הכדאיות הכלכלית של פרויקט נתון, בשים לב למגוון ענפים משלימים וחופפים ובשים לב ללקוחות קיימים ופוטנציאלים. בין היתר, נבחנת בחוות הדעת יכולתו התזרימית של הפרוייקט לגייס מקורות כספיים להשקעה או לפירעון ההלוואות הנלקחות לצורך מימון ההשקעה המבוקשת.

בדיקות כדאיות כלכלית, נערכות עבור סקטורים עסקיים מגוונים וכן עבור הסקטורים הציבוריים והסטטוטוריים.
דוגמה לענף עתיר בבדיקות כדאיות הוא ענף הבנקאות. חברת א. חפץ ושות', כותבת על בסיס חודשי עבור הבנקים שונים חוות דעת המשמשות כבסיס למתן מימון לפרויקטים השונים אותם מלווים הבנקים. חברת א. חפץ ושות',
פעילה אף בתחום הסקטור הציבורי בו הבדיקות מורכבות ומקיפות, וכוללות ברוב המקרים גם סקירות בינלאומיות מקיפות. חוות הדעת משמשות לעיתים רבות בסיס לקביעת מדיניות ממשלתית ביחס לנושא הנבחן, אשר היווה מושא בדיקת הכדאיות הכלכלית.

    חברת א. חפץ ושות' ביצעה בדיקות הכדאיות כלכלית לגופים ופרויקטים שונים, ביניהם:

    • מדרוג האנרגיות המתחדשות הצפויות להיות משולבות במשק החשמל בישראל – עבור משרד התשתיות הלאומיות.

    • כ- 600 בדיקות פרויקטים לבנייה עבור מערכת הבנקאות בישראל.

    • תוכנית הצטיידות של צים – עבור רשות החברות הממשלתיות.

    • המלצות לגבי בחירת מטוסי בואינג או איירבס – עבור חברת אל על.

    • סדר עדיפות בקווי הולכה של הגז הטבעי – עבור רשות הגז הטבעי והחשב הכללי.

    • בדיקות כדאיות של כבישים ומסילות.

    • תחשיבי תועלת עלות של אמצעים שונים למניעת פליטת גזי חממה – עבור המשרד לאיכות הסביבה.

    • תשתית הטלוויזיה הדיגיטלית – עבור הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו.

    • בחירת מיקום מתקן הקבלה לגז טבעי מהשדות "תמר" ו"דלית".

    • מתקני התפלה, תחנות להפחתת לחץ, מתקנים לאנרגיות מתחדשות (תחנות רוח ומרכזי סולאריים).

בדיקת כדאיות כלכלית  |  בדיקת כדאיות  |  בדיקות כדאיות  |  ייעוץ כלכלי  |  ייעוץ פיננסי  |  ייעוץ עסקי  |  ייעוץ כלכלי בירושלים

לקבלת פרטים נוספים ויצירת קשר עם אחד המומחים שלנו