בנקאות ופיננסיים

הבנקאות בישראל מהווה ענף בוגר שפעילותו משקפת את כלל הפעילות המשקית בישראל.
הענף הוא ענף עתיר רגולציה ובעל אופי אוליגופוליסטי. למרות האמור מתקיימים בו הליכי צמיחה, שינויים טכנולוגיים ושינויים בבעלות כתוצאה מהיפרדות הדרגתית של הממשלה מאחזקותיה.

החל מהימים הראשונים להקמתה, מעורבת א. חפץ ושות’ בייעוץ כלכלי לענף הבנקאות והפיננסיים או יעוץ לאחרים בהקשר לבנקים. בכך צברה א. חפץ ושות' ניסיון רב לאורך השנים אשר כלל בין השאר הערכות השווי של הקבוצות הבנקאיות המובילות על חברות הבת ונכסיהן בארץ ובחו"ל.

חברת הבת זרניצקי חפץ מלווה פרויקטים רבים ומגוונים של בניה עבור מערכת הבנקאות. בין מגוון הפרויקטים בהם עסקה החברה ניתן למצוא תוכניות סינוף ובחינת מיקום סניפים, בחינת פרויקטים מורכבים  והכנת חוות דעת מקצועיות לבקשת הבנקים בארץ ובחו"ל, וליווי חברות שנכנסו לקשיים ונדרשו לתוכניות שיקום והבראה. בנוסף הייתה מעורבת החברה בהערכות שווי של חברות ביטוח, חברות כרטיסי אשראי, קופות גמל וקרנות פנסיה, חברות ליסינג, בנקים למשכנתאות, סחר וירטואלי ובנושאים אחרים.

קרא עוד

 

בנקאות ופיננסים