עידוד גיוס הון עבור חברות עתירות ידע- "חוק האנג'לים"


בהשוואה לעסקים קטנים, תעשיות עתירות ידע זקוקות להון התחלתי רב. זאת, בעוד הן נמצאות במצב של אי ודאות טכנולוגית ושיווקית לגבי אופי המוצר שהן עתידות לפתח. כאשר משקיעים פוטנציאליים שוקלים השקעה בחברה עתירת ידע, הם מבקשים לבדוק איזו תמורה הם עתידים לקבל בגין השקעתם לפני כניסתם למיזם, כמו גם רמת הסיכון המאפיינת את הענף המדובר. לכן, תהליך גיוס הון יהיה קל יותר עבור חברה אשר יכולה להציג דרכים להפחתת הסיכונים הכרוכים בהשקעה.

"חוק האנג'לים", הינו "הוראת שעה" אשר נקבעה במסגרת פרק ז' לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012 ("חוק ההסדרים"). הוראה זו, שתוקפה עד סוף שנת 2015, נחקקה במטרה לצמצם את הסיכונים מצד המשקיעים, ובכך לעודד גיוס הון בתעשיות עתירות ידע.

אנג'ל הינו כינוי למשקיע פרטי, אשר משקיע הון בחברות עתירות ידע באופן ישיר. בכדי לתמרץ השקעות בחברות אלו בשלב ה- seed, ההוראה קבעה כי ההשקעה שתעשה בחברת מטרה כפי שהוגדרה, תחשב כהוצאה עבור המשקיע. המשמעות היא שהמשקיע יוכל לקזז את השקעתו כנגד הכנסה אחרת מכל מקור בפריסה על פני שלוש שנים.

"חוק האנג'לים" קובע מספר תנאים אשר יאפשרו קיזוז ההשקעה:

 

  • תמורת ההון שהושקע על ידי המשקיע הפרטי, חברת המטרה הקצתה לו מניות.
  • חברת המטרה היא חברה ישראלית, אשר קיבלה את אישור המדען הראשי של תמ"ת לעיסוקה במחקר ופיתוח, כלומר לפחות 70% מהוצאותיה הן הוצאות מחקר ופיתוח.
  • החברה איננה רשומה למסחר בבורסה לניירות ערך.
  • היקף ההשקעה הוגבל ל-5 מיליון ₪ ליחיד המשקיע.

ניתן לקרוא מידע נוסף בנושא באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, לה מייעצת חברת א. חפץ ושות':
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

לקבלת פרטים נוספים ויצירת קשר עם אחד המומחים שלנו