עוסק פטור לעומת עוסק מורשה – כיצד כדאי לפעול?

 

עבור כל עסק או חברה, המיסוי הינו חלק בלתי נפרד מן הפעילות העסקית. התנהלות תחת הגדרת עוסק נכונה תאפשר לעסק הקטן מרחב שלם של פעילויות, אשר תכנונן יכול לחסוך מס.

בישראל, מערכת המיסוי קובעת מס על כל עסק החל מנקודת זמן בה עבר את נקודת האיזון וכיסה את עלויות העבר. כמו כן, היא קובעת כי עסק המעסיק עובדים משמש כגובה מס מהיום הראשון להעסקתם (ניכויים). לעיתים, העסק אף משמש כגובה מספקים ("ניכוי במקור").

 

עסקים וחברות במדינת ישראל פועלים מול חמישה גופי מס מרכזיים:

 

  • מס ערך מוסף (מע"מ) – מס אשר מוטל כמעט על כל סוגי העסקים.
  • מס הכנסה – מס זה חל כמעט על כל סוגי העסקים.
  • ביטוח לאומי – מול גוף זה פועלים עצמאיים בלבד, היות ועל חברות ותאגידים לא מוטל מס ביטוח לאומי.
  • מס הכנסה מעבידים – מס זה מוטל על עסקים המעסיקים עובדים.
  • ביטוח לאומי ניכויים – מוטל על עסקים אשר מעסיקים עובדים.

בעלי עסקים קטנים רבים מתקשים להבין את נושא המיסוי, ולהחליט מהו הקו המנחה לפיו יש לפעול מול הרשויות. חוסר הבנה זה מוביל פעמים רבות לחשש מפני הרשויות. הבנת תחום המיסוי תעזור לבעלי עסקים אלו לפעול בצורה מושכלת ומוסדרת, וליהנות מהקלות ומהטבות מס רבות.

אחד מן האספקטים העיקריים הנוגעים להתנהלותו של העסק הקטן מול רשויות המס, הוא הגדרתו כ"עסק פטור" לעומת "עסק מורשה". עסק פטור משוחרר מהתחשבנות מול מס ערך מוסף, כל עוד מחזור העסקאות שלו אינו עולה על 77,993 ₪ לשנה נכון לשנת 2013. 

משמעות פטור זה, הוא שעוסק פטור נהנה מיתרון יחסי מבחינת המחיר שהוא יכול להציג ללקוחות פרטיים עבור מוצריו או שירותיו. "עוסק מורשה", חייב במס מע"מ עבור עסקאותיו. כלומר, עליו להעביר את המע"מ ששולם על ידי הלקוחות לרשות המסים. לדוגמה, בעוד עוסק מורשה אשר מוכר מוצר ב-117₪ כולל מע"מ יפריש 17₪ מתוך סכום זה למע"מ, עוסק פטור יוכל להציע את המוצר ב-100 ₪ בלבד. לחילופין, עוסק פטור יוכל להציע את המוצר במחיר זהה וליהנות מן ההפרש, היות ולא יידרש להעבירו לרשויות. כמו כן, "עוסק פטור" אינו צריך להגיש דו"חות חודשיים, אלא נדרש להגיש הצהרה על היקף מחזור העסקאות שלו פעם בשנה עד ה-31 בינואר, עבור השנה שחלפה.

לעומת זאת, "עוסק פטור" אינו רשאי להוציא חשבוניות מס אלא קבלות בגין עסקאותיו. בנוסף, בניגוד לעוסק מורשה אשר יכול לקזז תשלומי מע"מ על הוצאות והשקעות בעסק, עוסק פטור אינו רשאי לנכות מס מהתשומות הכלולות בחשבוניות המס שהוצאו לו כלומר, אינו יכול להזדכות על מס ששילם עבור הוצאות העסק.

 

חשוב לדעת כי ישנם מקצועות אשר העוסקים בהם חייבים להירשם כ"עוסק מורשה", גם אם סכום מחזור העסקאות השנתי שלהם נמוך מן המצוין מעלה. בין עוסקים אלה ניתן למנות רופאים, אדריכלים, טכנאים, טוענים רבניים ומנהלי חשבונות.

לסיכום, היתרון העיקרי של "עוסק פטור" על פני "עוסק מורשה", הוא היעדר הצורך להשקיע משאבים בהתנהלות מול רשויות המסים. הפטור מתשלום המע"מ יכול לעיתים להוות יתרון עסקי, מכיוון שהעוסק יכול למכור את מוצריו או שירותיו במחירים נמוכים יותר מאלו שיכול להציע "עוסק מורשה". מצד שני, "עוסק מורשה" יכול להתקזז על תשלום מע"מ ששילם העסק שבבעלותו, בעוד של"עוסק פטור" אין אפשרות כזו, ולכן הוא צפוי להפסיד את זיכוי המע"מ.


ניתן לקרוא מידע נוסף בנושא באתר
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, אשר חברת א. חפץ משמשת יועצת עבורה:
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

לקבלת פרטים נוספים ויצירת קשר עם אחד המומחים שלנו