ייעוץ עסקי כלכלי – בניית תוכנית עסקית אסטרטגית

 

 

מחקרים כלכליים מוכיחים כי עסקים וחברות אשר פועלים על פי תוכניתעסקית ומקפידים לדבוק בשיטת עבודה מסודרת, הינם בעלי סיכויים רבים יותר להגדיל אתרווחיהם באופן ניכר ומתמיד. תכנון וחשיבה אסטרטגית נכונה מביאה למינוף ופיתוח העסק.

 

בכדי להבטיח את הצלחת העסק, ללא ספק מנהלו צריך להחזיק בידע מקצועיבענף אליו העסק משתייך, אך בנוסף עליו להיות בעל ידע בתחום הכלכלי והעסקי. במידהואין ברשות מנהל העסק ידע וניסיון עסקי וכלכלי, מומלץ כי יסתייע בשירותי חברותייעוץ עסקי וייעוץ כלכלי פיננסי, בכדי שיוכל ליישם תהליכים וכן שינויים בעסק ככלשיידרשו. גם מנהלי עסקים וחברות מנוסים יכולים להפיק תועלת משירותי ייעוץ עסקי,שכן חברה חיצונית תוכל לבחון את התנהלות העסק הפנימית וכן את התנהלותו בהקשר הרחביותר של הענף במשק באופן אובייקטיבי ומקצועי. ליווי של חברה חיצונית יכולה לתרוםלעסקים רבים, ובייחוד עסקים קטנים ובינוניים, ולסייע להתפתחות וצמיחה עסקית.

עסקים או חברות המבקשת להשתמש בשירותיי ייעוץ עסקי כלכלי, רצוי שייפנו לחברה אשרמעסיקה אנשי צוות המתמחים בענף הספציפי אליו הם שייכים. אנשי מקצוע אלו יוכלו לספקשירותים על סמך ידע וניסיון רלוונטיים לענף הספציפי על כל היבטיו. ענפי משק שוניםנבדלים מבחינות רבות, ביניהן אספקטים כגון מצב השוק בכל זמן נתון,ה"שחקנים" המובילים במשק, אופי העסקאות, חקיקה, מיסוי ועוד.

שירותי ייעוץ עסקי כלכלי כוללים ליווי צמוד, ייעוץ וביקורת תוך ניתוח נתוני העסקובדיקת מצב המשק במטרה לזהות הזדמנויות ולהביא לידי ביטוי את נקודות החוזק של העסקוכן לזהות את חולשותיו ביחס למתחריו בתחום וסיכונים פוטנציאליים. חברת ייעוץ עסקיוכלכלי תעזור בגיבוש תוכנית עסקית אסטרטגית אשר תפרט את אבני הדרך לפיתוח העסק,ותהווה תוכנית פעולה לטווח הקצר והארוך עבור מנהלי העסק.

אבי חפץ הינו מנכ"ל ומייסד חברת א. חפץ ושות' המעסיקה צוות כלכלנים מקצועיוותיק בתחום של ייעוץ עסקי וכן ייעוץ כלכלי בענפים שונים במשק. החברה מסייעת במינוףעסקים קטנים כמו גם חברות וגופים גדולים במשק. החברה מספקת שירותי ייעוץ עסקיבירושלים וכן שירותי ייעוץ כלכלי בירושלים וברחבי הארץ. חברת א. חפץ ושות' מציעהאת שירותיה ושירותי חברות הבת שלה לעסקים המעוניינים להסתכל קדימה, להתפתח ולעבורתהליך של צמיחה ולמקסם את רווחיהם.

החברה מתאימה את שירותיה באופן אישי עבור כל לקוח. בין שירותיה: ניתוח נתונים ובנייתתוכנית עסקית כלכלית, בדיקות כלכליות וכן בדיקת כדאיות כלכלית, ביצוע הערכות שווישל עסקים ושל חברות, עריכת מחקרים כלכליים של היבטים עסקיים שונים של העסק בהתייחסלהתנהלותו הפנימית או ביחס למתחריו בשוק, ליווי והשגת מימון לעסקים וכן סיוע בקבלתהלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בתנאים בנקאיים נוחים.