ייעוץ עסקי ובנייתתוכנית עסקית – יציאה ממשבר עסקי

 

 

עסקים רבים, בין אםמדובר על עסקים גדולים או קטנים, עלולים להיקלע למשבר. עסקים אחרים עלולים לחוותמצב בו הם אינם מצליחים למנף עצמם ולהתפתח מעבר למצב הקיים. פעמים רבות, הסיבות לכךהן גישות ניהוליות ו/או החלטות שגויות.

תוכניתעסקית הוכחה כאמצעי אפקטיבי לייעול פעילות העסק. אחד מתפקידיה העיקריים של תוכניתעסקית הוא להגדיר יעדים ברי השגה במהלך ת
קופה מוגדרת מראש. תוכנית עסקית מקצועיתמבוססת על ייעוץ עסקי מקיף במהלכו נבחנת פעילות העסק בעבר ובהווה.

חברותייעוץ עסקי רבות מציעות עריכת בדיקת כדאיות של כל אחד מערוצי הפעילות של העסק, כחלקמבניית תוכנית עסקית. כך, יהיה ניתן להגיע להחלטה מושכלת באילו אפיקים להמשיךולפעול, אילו לתגבר ואילו יש להפסיק. כמו כן, תוכנית עסקית תכלול שערוך של תזרים המזומניםשל החברה, אשר תואם את תחזית אפיקי הפעילות שנקבעו.

ייעוץ עסקי וכלכלי כולל ביצוע שינויים ושיפורים בפעילות העסקית במטרה לתמוךבתוכנית העסקית ולהביא להגשמת היעדים שהוצבו.מעקב חודשי צמוד יאפשר לבצע השוואה בין המצב בפועל של העסק לבין אותה תוכנית עסקיתשהותאמה לו. בנוסף למעקב אחרי התנהלות הפעילות בעסק, תיערך השוואה בין תקציב שהונחכיסוד התוכנית העסקית אל מול צפי תזרים המזומנים של העסק מעת לעת. המעקב וההשוואותהתכופות יאפשרו במידת הצורך ביצוע התאמות של התוכנית העסקית למצב הנתון.

 

שימוש בשירותי ייעוץעסקי, מאפשר לבעלי עסקים להיחשף ולהיפתח לגישות וכלי ניהול מקצועיים חדשים ולקבלזווית ראייה חיצונית אובייקטיבית הנדרשת במקרים רבים ליציאה ממצב של משבר או עצירהבהתפתחות העסק.

אימוץ גישות וכלים ניהוליים מקצועיים ויישום תוכנית עסקית תוך מעקב ובקרה עלהתנהלות העסק, יסייעו למינוף העסק והצלחתו. גם לאחר התאוששות העסק, כדאי להמשיךבתהליך זה בכדי לשמר את המגמה החיובית. למעשה, מומלץ לכל בית עסק לעשות שימושבשירותי ייעוץ עסקי ובניית תוכנית עסקית בכדי למנוע מלכתחילה מצב בו העסק ייתקלבקשיים או ייקלע למשבר.