הלוואות לעסקים מן הקרן בערבות מדינה

פעמים רבות פנו אלינו עסקים שהינם פעילים ורווחיים, אך עדיין אינם מצליחים ליצור לעצמם מרווח נשימה שוטף. למצב זה יכולים להיות שני גורמים: תזרים מזומנים שלילי ופער בין ההתחייבויות השוטפות של העסק, לבין הנכסים השוטפים שלו. סיטואציה זו נקראת בז'רגון המקצועי גירעון בהון חוזר. לעיתים, עסקים אשר חווים התדרדרות עקב ניהול שגוי של ההון החוזר, פונים לקרן בערבות מדינה, אשר מציעה הלוואות לעסקים.

 

גירעון בהון חוזר, או חוסר נזילות מתאפיינים במועדי פירעון מוקדמים יחסית של התחייבויות העסק לעומת מועדי התקבולים שלו. הגירעון יכול להשפיע לרעה על התזרים התפעולי של העסק וכתוצאה מכך, על מצב העסק. עסק בעל גירעון מתמשך בהון החוזר, שאינו נוקט בפעולות להקטנת הגירעון יכול למצוא עצמו במצב של שיתוק והתדרדרות עסקית.

 

ההפרש בין הנכסים השוטפים של העסק, דוגמת כסף מזומן, חייבים ומלאי, ובין ההתחייבויות השוטפות, כגון חובות לספקים ולזכאים אחרים וחלות שוטפת של ההלוואות נקרא יתרת הון חוזר. ניתן לראות ביתרה זו השקעה 'מתגלגלת' של העסק, אשר יכולה לשמש אותו לצורך פעילות שוטפת, שתיצור תזרים מזומנים.

 

בכדי ליצור מצב בו ישנם יותר נכסים מאשר התחייבויות ולהביא לפיתוח העסק, נדרשים מספר צעדים עסקיים אשר יביאו לכיסוי הגירעון. בין הצעדים האפשריים ניתן למנות מימוש נכסים קיימים, פתיחת הסכמים עם ספקים או לקוחות, שינוי תנאי תשלום ופריסה מחודשת שלהם, הפעלת מכרזים בין ספקים בכדי להקטין עלויות, ביצוע צעדי התייעלות עסקית, שיפור יכולת גביית החובות, הארכת משך החיים הממוצע של ההתחייבויות, ייזום מבצעים ומכירה מרוכזת של מלאי, לקיחת הלוואות לעסקים ועוד.

אילו עסקים יכולים לבקש הלוואות לעסקים מן הקרן בערבות מדינה?

 

בשנים האחרונות, חווים העסקים הקטנים והבינוניים מצוקה כתוצאה מהקושי במציאת מקורות מימון להון חוזר. בעקבות גדילת המודעות של הממשלה לבעיה זו, מציעה המדינה הלוואות לעסקים באמצעות הקרן בערבות מדינה. הלוואות אלו, הינן הלוואות לעסקים ולחברות בעלי מחזור מכירות שנתי של עד מאה מיליון שקל. ההלוואות הניתנות הן בהיקף של עד 8% ממחזור המכירות שלהן. בין היתר, הקרן בערבות מדינה מציעה הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בצמיחה הסובלים מפער תזרימי, כהלוואות להון חוזר.

כמו כן, הקרן בערבות מדינה מציעה מסלול מהיר לקבלת הלוואות לעסקים זעירים המעוניינים בהלוואה של עד 100 אלף שקל. חברת BDI, חברת מידע עסקי וכלכלי, פרסמה כי רוב ההלוואות שאושרו בשנת 2011 (כ-31% מכלל הבקשות), היו בהיקף של 300-200 אלף שקל .

 

חלק משמעותי מבקשות הלוואות לעסקים אשר הוגשו לקרן בערבות מדינה, היו עבור מימון הון חוזר לעסקים קטנים ובינוניים. יותר ממחצית מן הבקשות להלוואות מהקרן בערבות מדינה היו לצורך מימון חוזר וכ-76% מן הבקשות החוזרות להלוואות לעסקים היו עבור מימון הון חוזר.

חברת א. חפץ ושות', מסייעת בתהליכי גיוס אשראי ובהשגת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים. החברה הינה בעלת ידע פיננסי והיכרות עם המערכת הבנקאית וקרנות המימון. לכן, ייעוץ וליווי של החברה כבר החל משלב הכנת תוכנית עסקית אסטרטגית, יסייע לבעל העסק להשיג את ההלוואה המתאימה והכדאית ביותר עבורו.

ניתן לקרוא מידע נוסף בנושא באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, אשר חברת א. חפץ משמשת יועצת עבורה:
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

 

לקבלת פרטים נוספים ויצירת קשר עם אחד המומחים שלנו